Jak działa farma wiatrowa

Funkcjonowanie farmy wiatrowej

Polska kontynuuje program rozbudowania morskiej energetyki wiatrowej, w ten sposób chcąc uwolnić obszary pod budowę kolejnych farm wiatrowych. Wszystko to ma na celu pełniejsze wsparcie zielonej transformacji energetycznej w naszym państwie. Przy okazji tego procesu, warto odpowiedzieć sobie jakie korzyści oraz zagrożenia związane są z budową farm wiatrowych.

Budowa farmy wiatrowej

Biorąc pod uwagę budowę farmy wiatrowej, najważniejsza będzie lokalizacja. Najnowsze badania przeprowadzone przez zespół naukowców opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences wykazały, że budowa wielu farm wiatrowych częstokroć może stanowić właściwsze, bardziej efektywne rozwiązanie niż wybudowanie pojedynczej olbrzymiej farmy wiatrowej. Przy budowie farmy wiatrowej niezwykle ważne jest to, że celem uzyskania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej należy wystąpić wcześniej do koncernów energetycznych o warunki przyłączenia. Starając się o uzyskanie ostatecznej, czyli prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę najtrudniejszymi aspektami są skomplikowane, newralgiczne rozmowy na temat gruntów oraz feasibility study, czyli studium wykonalności projektu w polskich warunkach. 

Jakie są zagrożenia związane z budową farmy wiatrowej?

Mieszkańcy, którzy zamieszkują tereny położone nieopodal farm wiatrowych obawiają się, że nastąpi obniżenie wartości gruntu oraz nieruchomości. Teza ta została potwierdzona badaniami, które przeprowadzono w Wlk. Brytanii, gdzie nastąpił spadek wartości nieruchomości położonych w odległości do 1,6 km. od wiatraków aż o 54%. Kolejnym zagrożeniem jest degradacja krajobrazu oraz fakt, że farmy wiatrowe stanowią zagrożenie dla ptaków. Należy również powiedzieć o powstawaniu szumów o niskiej częstotliwości wytwarzanych przez turbiny oraz o niesłyszalnych dźwiękach powodujących zmęczenie. Kolejnym mankamentem jest efekt stroboskopowy, który wywołany jest poruszeniami łopat turbin w blasku słońca. 

Jakie są korzyści z budowy farmy wiatrowej?

Wśród najczęściej wymienianych zalet elektrowni wiatrowych należy wymienić brak zanieczyszczeń, toksyn szkodliwych dla środowiska. Wiatraki pozwalają skutecznie zmniejszyć emisję CO2. Właściciele gruntów zyskują dzięki dzierżawie terenów inwestorom. Gmina na której obszarze powstała farma wiatrowa osiąga wyższy dochód dzięki wpływom z podatków, które zobligowane są uiszczać elektrownie wiatrowe.