Od 2006 roku grupa RP Global zrealizowała pięć projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 124 MW. Dwa z tych projektów – FW Tychowo oraz FW Kukinia są nadal w portfolio grupy. Aktualnie w fazie przygotowawczej posiadamy projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 300 MW.