Aktualnie w fazie przygotowawczej posiadamy projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 500 MW, których liczbę sukcesywnie powiększamy. Eksploatowane są cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 112 MW. Projekty realizowane są pod szyldami spółek celowych grupy RP GLOBAL.