RP Global Poland

Farma Wiatrowa
Kukinia

Na projekt składają się 23 turbiny ENERCON E82 E2 o mocy 2,3 MW każda. Prace budowlane polegające na budowie dróg dojazdowych, placów montażowych oraz sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej i stacji transformatorowej 110/30kV zostały rozpoczęte na początku trzeciego kwartału 2012 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 39 998 722,14 PLN. 

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

  • ILOŚĆ ELEKTROWNI WIATROWYCH - 23
  • MOC CAŁKOWITA – 52,9 MW
  • PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 115 GWh/rok
  • RODZAJ ELEKTROWNI WIATROWYCH – ENERCON E82 E2
  • ŚREDNICA WIRNIKA ELEKTROWNI – 82M
  • CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ELEKTROWNI – 139M
  • LOKALIZACJA –  GMINA DYGOWO/USTRONIE MORSKIE, POWIAT KOŁOBRZESKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
  • ROZPOCZĘCIE BUDOWY – LIPIEC 2012
  • ZAKOŃCZENIE BUDOWY – PAŹDZIERNIK 2013

 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

 

OSOBA KONTAKTOWA:

Maciej Burzyński

Tel: +48 501 45 48 46, e-mail: m.burzynski@rp-global.com

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.