RP Global Poland

Farma Wiatrowa
Stramnica

Do realizacji Farmy Wiatrowej STRAMNICA zakontraktowano elektrownie wiatrowe ENERCON E82 E2 o mocy 2,3MW każda. Pozostałe prace budowlane obejmowały budowę dróg dojazdowych i placów montażowych oraz sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej dla Farmy Wiatrowej STRAMNICA została wydana przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 16.05.2011 roku.  Projekt uzyskał dofinansowanie w programie Infrastruktura i Środowisko na działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 9 391 477,40 PLN.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

  • ILOŚĆ ELEKTROWNI WIATROWYCH - 2
  • MOC CAŁKOWITA – 4,6 MW
  • PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 12 GWh/rok
  • RODZAJ ELEKTROWNI WIATROWYCH – ENERCON E82 E2
  • ŚREDNICA WIRNIKA ELEKTROWNI – 82M
  • CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ELEKTROWNI – 139M
  • LOKALIZACJA –  GMINA KOŁOBRZEG, POWIAT KOŁOBRZESKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
  • ROZPOCZĘCIE BUDOWY – LIPIEC 2010
  • ZAKOŃCZENIE BUDOWY – MARZEC 2011

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.