RP Global Poland

Farma Wiatrowa
Tychowo

Farma Wiatrowa TYCHOWO jest drugą inwestycją grupy RP GLOBAL w Polsce. Jej zasięg obejmował budowę dwudziestu elektrowni wiatrowych typu NORDEX N90 o mocy 2,5MW każda wraz z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, stacją transformatorową 110/30kV, drogami dojazdowymi i placami montażowymi. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej dla Farmy Wiatrowej TYCHOWO została wydana przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 22.09.2009 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

  • ILOŚĆ ELEKTROWNI WIATROWYCH - 20
  • MOC CAŁKOWITA – 50 MW
  • PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - 90 GWh/rok
  • RODZAJ ELEKTROWNI WIATROWYCH – NORDEX N90
  • WYSOKOŚĆ WIEŻY ELEKTROWNI – 100M
  • ŚREDNICA WIRNIKA ELEKTROWNI – 90M
  • CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ELEKTROWNI – 145M
  • LOKALIZACJA – GMINA SŁAWNO, POWIAT SŁAWIEŃSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
  • ROZPOCZĘCIE BUDOWY – LIPIEC 2008
  • ZAKOŃCZENIE BUDOWY – LIPIEC 2009