RP Global Poland

Przetargi

Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie od użytkowania i serwis trzech elektrowni wiatrowych na farmie wiatrowej KUKINIA II o mocy łącznej 6,9 MW” realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW"

Budowa elektrowni wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW” z zakresem prac: budowa dróg dojazdowych, placów montazowych, budowa linii kablowych SN z kanalizacja teletechniczna, budowa kablowej linii swiatlowodowej oraz laczy teletransmisyjnych

Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie od użytkowania i serwis trzech elektrowni wiatrowych na farmie wiatrowej KUKINIA II o mocy łącznej 6,9 MW” realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW"