RP Global Poland

Przetargi

Uprzejmie informujemy, że przetarg na "Budowę farmy wiatrowej Kukinia o mocy 46 MW, Faza I - 28 MW, z zakresem prac: wykonanie dróg dojazdowych, placów montażowych, linii kablowej 30 kV z infrastrukturą telekomunikacyjną i stacji transformatorowej 110/30" został zakończony.

 

We kindly inform, that tendering for "Construction of Kukinia Wind Farm with a total capacity of 46 MW - phase 1 - 28 MW, with a scope of works: construction of access roads, assembly hardstands, 30kV line with telecommunication infrastructure, 110/30kV substation, has been completed.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dziennik UE.pdf

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu.pdf