RP Global Poland

Przetargi

Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie od użytkowania i serwis trzech elektrowni wiatrowych na farmie wiatrowej KUKINIA II o mocy łącznej 6,9 MW” realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW"

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: