RP Global Poland

Przetargi

Uprzejmie informujemy, że przetarg na "Budowę farmy wiatrowej Kukinia o mocy 46 MW, Faza I - 28 MW, z zakresem prac: wykonanie dróg dojazdowych, placów montażowych, linii kablowej 30 kV z infrastrukturą telekomunikacyjną i stacji transformatorowej 110/30" został zakończony